Hoe werkt het?

Na uw keuze voor AfterPay kun u uw bestelling thuis op uw gemak bekijkenproberen en ervaren. Blij met uw bestelling? Top! Dan betaalt u met één klik op de knop. Gaat er toch nog iets terug? Geen probleem. Met AfterPay betaalt u alleen voor wat u houdt. Hieronder leggen we u kort uit hoe dat werkt.

 

  

U ontvangt uw bestelling van de webwinkel.

   

 

  

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u binnen enkele dagen een betaaloverzicht per e-mail.

   

 

  

 

Na ontvangst van uw betaaloverzicht heeft u 14 dagen om te betalen. Gaat er iets retour? Dan betaalt u alleen voor het behouden deel van uw bestelling.

 

 

 

 

Privacy Statement

AfterPay Privacy Statement

Laatste Versie 21.06.2022

Version 1.4

1. Over dit Privacy Statement

De bescherming van uw privacy is voor ons van het allergrootste belang. Dit Statement legt uit welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen en verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten (de "Diensten") en klant bij ons wordt. U maakt bijvoorbeeld gebruik van onze Diensten wanneer u betaalt met een van onze AfterPay betaalmethoden of contact met ons opneemt in verband met de verwerking van betalingen. Het informeert u ook over uw gegevensbeschermingsrechten en legt uit hoe u deze kunt uitoefenen.

Op het gebruik van onze website, het AfterPay webportaal ("MyAfterPay") en onze mobiele applicatie (de "AfterPay App") zijn specifieke privacyverklaringen van toepassing, die aan u zullen worden getoond wanneer u de website, het webportaal of de AfterPay App gebruikt.

2. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Onze diensten, bijv. het gebruik van een van onze AfterPay-betaalmethoden, worden u aangeboden door Arvato Finance B.V., K.R. Poststraat 66, 8441ER Heerenveen (hierna: " AfterPay", "wij", "ons"). Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de zin van EU-verordening 2016/679 (de "AVG") zijn wij verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen in het kader van onze diensten en voor de naleving van de wet.

3. Welke persoonlijke informatie over u verwerken wij?

3.1 Informatie die u met ons deelt

U verstrekt ons persoonlijke informatie wanneer u een van onze diensten gebruikt, bijv. het betalen van een bestelling op de website van een handelaar met behulp van een van de betaalmethoden van AfterPay of contact met ons opneemt. Afhankelijk van welke van onze diensten u gebruikt, kan het gaan om de volgende informatie:

 • Contactgegevens en persoonlijke informatie, zoals naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer, ID-nummer
 • Betalingsinformatie zoals factuurinformatie, bankrekeningnummer

 

3.2 Gegevens die door ons worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten (zoals wanneer u een bestelling plaatst op de website van een handelaar en ervoor kiest een van onze AfterPay betaalmethoden te gebruiken) of contact met ons opneemt als onderdeel van het betalingsproces, verzamelen wij de volgende informatie over u (rechtstreeks van u of via derden, zoals kredietinformatiebureaus en handelaren):

 • Informatie over goederen/diensten, zoals gegevens over de artikelen die u heeft besteld (bv. waarde van de bestelling, productgroep, waarde van de goederen, aanvraagkanaal en leveringsmethode, indien van toepassing).
 • Financiële informatie, zoals uw inkomen, eventuele kredietverplichtingen, negatieve betaalhistorie.
 • Historische informatie zoals uw bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis en kredietacceptatiegeschiedenis.
 • Informatie over de interactie tussen u en ons, zoalsde aard van uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van gegevens over uitstaande en vroegere schulden en uw (her)betalingsgeschiedenis met ons, persoonlijke voorkeuren, uw interactie met onze klantendiensten
 • Informatie over interacties tussen u en de handelaren, zoals uw communicatie met handelaren die u bezoekt of bij wie u koopt, bv. of goederen zijn geleverd en het soort handelaar
 • IP-adres
 • Apparaatinformatie ("User Agent")

Indien u toestemming hebt gegeven voor maatregelen ter bescherming tegen fraude en voor het opsporen van misbruik (zie clausule [4.1.2]), dan verzamelen wij de volgende aanvullende gegevens (de "Toegangsgegevens") wanneer u de website van de handelaar bezoekt:

 • Datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website
 • Apparaat-ID's zoals het apparaatmodel en de individuele apparaat- en/of cookie-ID en andere informatie over uw apparaat (bv. browser, taal, tijdzone-instellingen, besturingssysteem, platform en schermresolutie).
 • Methode van gegevensverzameling: webbrowser, mobiele browser, applicatie en browserversie
 • Locatiegegevens - uw geografische locatie
 • Uw gebruiksgedrag (bijv. welke inhoud u wanneer hebt bekeken en klikpaden), alsmede de inhoud die u op de website hebt ingevoerd (bijv. zoekwoorden, klikgegevens),

De informatie die u met ons deelt, evenals de informatie die wij verzamelen over goederen/diensten, de Historische Informatie, uw financiële informatie en de informatie over de interacties tussen u en de handelaren zijn nodig om u te voorzien van onze diensten. De andere informatie die wij verzamelen, zoals de informatie over de interacties tussen u en ons, is nodig voor de hieronder genoemde doeleinden.

4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt? 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Bovendien kunt u in het overzicht zien hoe lang uw gegevens in elk geval worden bewaard.

Gebied

Doel

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Geautomatiseerd besluit

Bewaartermijn

Identificatie, risico- en fraudebeheer

Om te beoordelen of wij u onze AfterPay betaalmethoden kunnen aanbieden

Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG).

 

Bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Aangezien wij de vorderingen van de handelaar kopen, hebben wij er een legitiem belang bij om onszelf te beschermen tegen verliezen als gevolg van een gebrek aan solvabiliteit of als gevolg van fraude.

Nee

3 jaar

 

om u uniek te kunnen identificeren

Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), AVG)

Nee

3 jaar

 

om in staat te zijn een passend risicobeheer uit te voeren of fraude te voorkomen

Behartiging van legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

 

Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin ons te beschermen tegen solvabiliteits- en fraudeverliezen als gevolg van het feit dat wij de vorderingen van de handelaar kopen.

 

Toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving (artikel 6, lid 1, onder a), AVG)

Nee

3 jaar

 

informatie te kunnen verkrijgen van kredietagentschappen voor de beoordeling van de kredietwaardigheid

Behartiging van gerechtvaardigde belangen (Arti-kel 6 lid 1(f) AVG).

 

Wij hebben het rechtmatige belang om ook externe gegevens in aanmerking te nemen bij de beslissing om onze AfterPay-betaalmethoden al dan niet toe te staan, indien interne gegevens alleen niet volstaan om een beoordeling van het kredietrisico te maken.

Nee

3 jaar

 

om misbruik van het gebruik van een van onze AfterPay-betaalmethoden te kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door verbetering van kredietrisico- en fraudemodellen).

Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR).

 

Behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

 

Ons gerechtvaardigd belang is om ons te beschermen tegen solvabiliteits- en fraudeverliezen als gevolg van het feit dat wij de vorderingen van de mer-chant kopen.

Nee

3 jaar

Betalingsadministratie en klantenbeheer

om uw betalingen te kunnen beheren en met u te communiceren.

Nakoming van een contractuele verplichting (artikel 6, lid 1, onder b), AVG).

Nee

10 jaar

 

om de diensten te kunnen beheren en verbeteren.

Behartiging van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

Ons gerechtvaardigd belang is om onze diensten en operaties verder te verbeteren om de communicatie met de klant te optimaliseren en zo onnodige kosten te verminderen.

Nee

10 jaar

Naleving van wettelijke vereisten

te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, zoals de anti-witwas- en boekhoudwetgeving en de wettelijke kapitaaltoereikendheidseisen.

Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), AVG)

Nee

10 jaar

Reclame en individuele aanbiedingen

om u te voorzien van reclame en aanbiedingen met betrekking tot onze diensten per post, e-mail, MMS, SMS of via de AfterPay App.

Behartiging van legitieme belangen (art. 6. Par. 1 f) AVG) en, in het geval van e-mail, SMS en MMS, aanvullend art. 7 par. 3 UWG.

 

Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u aanbiedingen en reclame te doen.

Nee

Zolang er een actieve zakenrelatie bestaat en er geen gerechtvaardigd bezwaar is gemaakt

Voor meer informatie over de hierboven opgesomde doeleinden van gegevensverwerking, zie de onderstaande onderdelen.

4.1 Identificatie, risico- en fraudebeheer

In het kader van het bestelproces op de website van een handelaar gebruiken wij uw contactgegevens, informatie over goederen/diensten, financiële informatie en, indien beschikbaar, historische informatie en, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, uw toegangsgegevens in het belang van een doeltreffende preventie van misbruik, kredietcontrole en controle van betaalmethoden (beslissing of aan de betrokken gebruiker een AfterPay-betaalmethode zal worden aangeboden) als volgt:

4.1.1 In het kader van de afweging van belangen (artikel 6 I f AVG)

Zodra u een van onze betaalmethoden hebt geselecteerd als onderdeel van het bestelproces op de website van mer chant, stuurt de handelaar ons uw contactgegevens (naam, adres, geboortedatum (indien nodig), e-mailadres) en informatie over goederen/diensten, zodat wij kunnen beslissen of wij u deze betaalmethode kunnen aanbieden (passieve controle van de betaalmethode).

Daartoe sturen wij uw naam, adres en eventueel uw geboortedatum voor de uit te voeren kredietcontrole naar Experian Nederland B.V.,Verheeskade25, 2521 BP Den Haag (hierna te noemen " Experian"), voor de uit te voeren kredietcontrole. Experian stelt op basis van onder meer adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden een prognose op van de betalingskansen (score), met name op basis van mathematisch-statistische processen (in het bijzonder logische regressie en vergelijkingen met groepen personen met soortgelijk betalingsgedrag in het verleden), en verstrekt deze score aan ons. Op basis van de informatie over goederen/diensten, de door Experian verstrekte score, uw contactgegevens (naam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) en de informatie die wij over uw eerdere betalingsgedrag hebben, nemen wij een afgewogen beslissing over de vraag of wij u de gekozen betalingsmogelijkheid kunnen aanbieden. De rechtsgrondslagen voor deze onderzoeken zijn artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Alvorens een van onze betaalmethoden aan te bieden, die allemaal een kredietrisico inhouden, is het ons gerechtvaardigd belang om zo nauwkeurig mogelijk te beoordelen of u de betalingsverplichtingen die u met ons bent aangegaan, zult nakomen. Het legitieme belang van de webwinkelier is om u ook risicovolle betaalmethoden aan te kunnen bieden, zoals achteraf betalen. Daarnaast maken wij gebruik van Fraud.net Inc. 330 7th Avenue, New York City, NY 10001, USA, als een andere verwerker voor fraudepreventie en -detectie. De gegevens worden in de EU opgeslagen; de toegang tot deze gegevens wordt echter door Fraud.net vanuit de VS verleend. Wij hebben met Fraud.net standaardcontractbepalingen gesloten, die door de EU-Commissie zijn gepubliceerd, om een adequaat niveau van gegevensbescherming in de EU te waarborgen.

De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om zo goed mogelijk te kunnen beoordelen of u de aangegane betalingsverplichtingen zult nakomen alvorens u een van onze betaalmethoden, die allemaal een kredietrisico inhouden, toe te staan. Het legitieme belang van de handelaar is om u ook risicovolle betaalmethoden te kunnen aanbieden, zoals achteraf betalen.

Het door u opgegeven e-mailadres, als dat er is, zalbovendien gecontroleerd wordendoor middel van een adrescontrole op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG en voor dit doel naar Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden („ICD“) worden verzonden. De gegevens die nodig zijn voor de krediet- en adrescontrole en voor de controle van de betalingsmethode worden via een beveiligde interface verzonden. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw eventuele gevoelige persoonlijke belangen, zoals wettelijk is bepaald.

Overeenkomstig artikel 21, lid 1 GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met toekomstige werking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor eventuele profilering die voor de hierboven genoemde doeleinden wordt uitgevoerd. Houd er echter rekening mee dat wij u in dat geval geen van onze risicovolle betaalmethoden meer kunnen aanbieden als onderdeel van uw bestelproces op de website van de handelaar.

Meer gedetailleerde informatie over Experian en ICD in de zin van artikel 14 van de AVG, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, over het doel van de gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht om te weten welke gegevens over u worden bijgehouden, een recht op wissen of rectificatie, enz. vindt u in de bijlage bij dit document of door te klikken op de volgende link: http://www.experian.nl/over-experian/over-uw-registratie.html (Experian) en https://www.experian.de/content/dam/noindex/emea/germany/informationsblatt-art-14.pdf (ICD).

4.1.2 Op basis van uw toestemming (artikel 6 I a) AVG)

Instemming met maatregelen ter voorkoming en opsporing van misbruik

Indien u hebt aangegeven in te stemmen met fraudepreventie en opsporing van misbruik als onderdeel van het bestelproces op de website van de handelaar, stemt u ermee in dat,

1.     uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. koopobject, naam, postadres, e-mailadres, afleveradres, betaalwijze en bankgegevens) en

2.     uw apparaatgegevens die zijn gebruikt bij het bezoeken van de websites (bijv. schermresolutie, versie van het besturingssysteem, browsertaal, geanonimiseerd, d.w.z. verkort IP-adres) en een geanonimiseerde apparaat-ID op basis van deze informatie (eventueel in de cache opgeslagen door een cookie, indien door u toegestaan), en op basis daarvan met een bepaalde waarschijnlijkheid verdere bezoeken kunnen worden herkend,

 1. worden door de online shop aan ons doorgegeven met het oog op fraudepreventie en herkenning van misbruik. Wij gebruiken deze gegevens om automatisch te controleren of er aanwijzingen zijn voor onlinefraude of ander misbruik van de onlineshop (bijvoorbeeld in de vorm van het bestellen van goederen/diensten in de onlineshop door overname van uw gebruikersaccount, het geautomatiseerd aanmaken van valse gebruikersaccounts door bots, het gebruik van gestolen identiteiten of betalingsgegevens). Voor zover er concrete aanwijzingen zijn voor onlinefraude of ander misbruik van de onlineshop, behouden wij en de onlineshop ons het recht voor om het desbetreffende bestelproces te onderbreken of een van de AfterPay-betaalmethoden aan te bieden. De fraudepreventiemaatregelen dragen ook bij aan de bescherming van uw gebruikersaccount tegen fraude en misbruik van uw gegevens.

U bevestigt hierbij dat u gemachtigd bent deze toestemming te verlenen voor alle apparaten die u tijdens uw bezoek aan deze online shop gebruikt en dat u derden aan wie u uw apparaten ter beschikking stelt, op de hoogte zult stellen van deze toestemming en ervoor zult zorgen dat ook zij instemmen met de hierboven beschreven maatregelen, anders mogen zij deze online shop niet bezoeken met uw apparaat.

Voor het sluiten van een overeenkomst is het verstrekken van persoonsgegevens vereist. Indien deze niet worden verstrekt, behoudt de online shop zich het recht voor om het aankoopproces stop te zetten.

U kunt de hierboven vermelde toestemmingen te allen tijde intrekken door een informele brief te sturen naar privacy@afterpay.nl

4.2 Communicatie met de klant

Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt voor communicatie met klanten (geen reclame). Hiertoe kan bijvoorbeeld contact met u worden opgenomen in verband met de klantenservice of onze diensten, bijvoorbeeld door facturen of herinneringen per e-mail te sturen of meldingen over de door u gebruikte AfterPay betaalmethoden.

4.3 Om te voldoen aan wettelijke vereisten

Wij zijn onderworpen aan diverse wettelijke voorschriften (bijv. de wet op het witwassen van geld, de bankwet, de belastingwetgeving) alsook aan voorschriften van regelgevende aard (bijv. van de Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit) en verwerken daarom persoonsgegevens met het oog op kredietwaardigheidscontroles, identiteits- en leeftijdscontroles, fraude- en witwaspreventie, de bestrijding van de financiering van terrorisme, alsmede om te voldoen aan fiscale controle- en rapportageverplichtingen.

4.4 Reclame en individuele aanbiedingen

Wij gebruiken uw contactgegevens om u per post, e-mail, MMS, SMS of via de AfterPay app reclame te sturen over andere AfterPay producten, zoals betalen in termijnen ("AfterPay Flex") of maandelijks factureren. U ontvangt dan reclame per e-mail, MMS of SMS, zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming, als wij uw e-mailadres of telefoonnummer hebben ontvangen in verband met het gebruik van onze diensten en de door ons geadverteerde producten/diensten vergelijkbaar zijn met de producten/diensten die u in het verleden al bij ons hebt gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw contactgegevens voor reclamedoeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@afterpay.nl. Dit zal voor u geen extra kosten met zich meebrengen, met uitzondering van de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Bovendien krijgt u aan het einde van elke e-mail, mms of sms de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres of telefoonnummer door ons voor bovengenoemd doel (reclame voor vergelijkbare goederen en diensten) in de toekomst.

5. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Noch de beslissing over het al dan niet toestaan van een van onze AfterPay-betaalmethoden in het bestelproces (betaalmethodecontrole) noch het inschatten van het frauderisico van mogelijke bestellingen wordt automatisch genomen als onderdeel van het online bestelproces, zoals bedoeld in artikel 22 AVG. Als uw aanvraag om gebruik te maken van een van onze AfterPay-betaalmethoden in het bestelproces wordt afgewezen, kunt u nog steeds een andere betaalmethode zoals aangeboden door de webshop (bijv. via creditcard of vooruitbetaling) kiezen om uw bestelling te voltooien. Dat houdt in dat onze beslissing geen juridisch noch een in betekenis vergelijkbaar effect zal hebben op de totstandkoming van de overeenkomst tussen jou en de webshop.

In het kader van de controle van de betaalwijze wordt gebruik gemaakt van informatie van de extern gebruikte kredietagentschappen en van eventueel reeds bestaande betaalgegevens (zie 4.1.1.). In het kader van de fraudepreventie kunnen aanvullende apparaatvolggegevens worden gebruikt (zie 4.1.2.). Op basis van wiskundig-statistische methoden (met name methoden van logistische regressie of andere statistische, deels geautomatiseerde optimalisatiemodellen) wordt aan de hand van onze bestaande betalingsinformatie een prognose opgesteld, met name over betalingskansen en, indien van toepassing, risico's op fraude en misbruik, zowel door middel van vergelijkingen met groepen personen die in het verleden soortgelijk betalingsgedrag hebben vertoond als door middel van historische analyses van fraudepatronen (met name door middel van extrapolatie naar onze doelgroepen).

Indien u krediet wordt geweigerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid of wegens een aanzienlijk vermoeden van fraude, zullen de door ons aangeboden betaalmethoden met een hoog risico u niet worden aangeboden, aangezien wij het daaraan verbonden risico dragen, maar u kunt nog steeds een andere betaalmethode zoals aangeboden door de webshop (bijv. via creditcard of vooruitbetaling) kiezen om uw bestelling te voltooien.

6. Overdracht buiten de EU/EER

Wij gebruiken de cloud-dienst "Microsoft Azure" van de provider Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (hierna: "Microsoft"); d.w.z. de gegevens worden verwerkt in datacenters bij onze verwerker Microsoft. Daarbij kan toegang tot hun gegevens vanuit een derde land niet worden uitgesloten. Met uitzondering van Fraud.net en Microsoft, dragen wij uw gegevens momenteel niet over aan landen buiten de EU/EER. Indien wij uw gegevens toch overdragen aan bedrijven buiten de EU / EER, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd en dat er passende waarborgen zijn (bv. standaardcontractbepalingen van de EU en, indien van toepassing, verdere maatregelen op basis van het zogenaamde Schrems2-arrest van het Europees Hof van Justitie). U kunt een kopie van de beschermingsmaatregelen die wij hebben genomen, opvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@afterpay.nl.

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Toegang: U kunt een schriftelijke kopie aanvragen van de informatie die wij over u bewaren.

Correctie: Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is, te rectificeren of te verwijderen.

Wissen: U kunt ons verzoeken om uw informatie te wissen. Het is mogelijk dat wij uw informatie niet meteen kunnen wissen, bijvoorbeeld als wij deze nog nodig hebben om uw onze diensten te kunnen verlenen. Wij mogen geen informatie over u wissen die wij volgens de wet moeten bewaren.

Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21 AVG.

Beperking van de verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met artikel 14 van de AVG.

Intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan.

Gegevensoverdraagbaarheid: Indien uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt voor de vervulling van onze contractuele relatie, hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verstrekken voor doorgifte aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Klachten: U kunt te allen tijde een klacht indienen bij ons of bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit privacy@afterpay.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven in de AfterPay-groep (d.w.z. over de landen heen) voor de in deze verklaring genoemde doeleinden, zodat wij u de best mogelijke AfterPay-service kunnen bieden. Indien nodig schakelen wij ook een derde partij in als dienstverlener (orderverwerker, bijv. datacenters) in het kader van de in deze verklaring genoemde doeleinden. Dienstverleners hebben alleen toegang tot uw gegevens in de mate en voor de periode die nodig zijn om de betreffende dienst te leveren. Wij kunnen de handelaar bij wie u de aankoop hebt gedaan, de informatie verstrekken die hij nodig heeft om uw bestelling naar behoren uit te voeren en te beheren. Deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende winkelier.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus en bedrijven die identiteitscontroles uitvoeren om uw kredietwaardigheid te verifiëren of om een risicobeoordeling uit te voeren indien zij gebruik willen maken van een van onze AfterPay betaalmethoden, en om uw identiteit en adresgegevens te verifiëren. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, geven wij de benodigde informatie door aan autoriteiten zoals de politie of belastingdienst. Een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat bijvoorbeeld bij maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Wij verstrekken de bevoegde autoriteiten echter alleen de gegevens die op grond van de geldende wettelijke situatie vereist zijn.

Indien wij uw gegevens doorgeven aan deze geselecteerde derden, zullen wij alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen op juridisch, technisch en organisatorisch vlak leveren om ervoor te zorgen dat uw gegevens, wanneer ze worden doorgegeven of bekendgemaakt aan deze derden, vertrouwelijk zullen worden behandeld en adequaat zullen worden beschermd. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Bovendien geven wij uw gegevens niet door aan derden met het oog op directe reclame of andere vormen van direct marketing, opiniepeilingen of marktstudies, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

9. Is er een verplichting voor u om gegevens te verstrekken?

Bij het selecteren van een van onze betaalmethoden op de website van de handelaar of bij het sluiten van een overeenkomst met ons dient u die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om een beslissing te kunnen nemen over de goedkeuring van de door u gekozen betaalmethode of voor de rechtvaardiging en uitvoering van een overeenkomst, dan wel die gegevens die wij op grond van de wet verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij de door u gekozen betalingswijze of het sluiten van de overeenkomst normaal gesproken niet goedkeuren, of kunnen wij de uitvoering van een overeenkomst niet langer voortzetten en moeten wij deze mogelijk beëindigen.

In het bijzonder zijn wij bij het sluiten van een overeenkomst op grond van antiwitwasvoorschriften verplicht uw identiteit door middel van uw persoonlijke identiteitskaart te bevestigen alvorens de zakelijke relatie te rechtvaardigen en moeten wij daarbij uw naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en uw woonadres verzamelen en registreren. Om ons in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, bent u verplicht ons de nodige informatie en documenten te verstrekken zoals bepaald in § 2 Hoofdstuk 1 van de Nederlandse anti-witwaswet (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme)  en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen die zich voordoen in de loop van de zakelijke relatie. Indien u ons niet de nodige informatie en documenten verstrekt, zullen wij de door u aangevraagde zakenrelatie niet mogen aangaan of voortzetten.

10. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij maken gebruik van de modernste technologie om uw informatie te beveiligen. Dit betekent dat wij alle noodzakelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen treffen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, overdracht, wissing of enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten ultramoderne firewalls, encryptie, het gebruik van beveiligde IT-ruimten, goede toegangscontrole, het geven van instructies aan personeel dat betrokken is bij de verwerking van uw informatie, en de zorgvuldige selectie van onderaannemers. Daarnaast is het recht op toegang tot uw informatie beperkt tot AfterPay personeel dat toegang tot uw informatie nodig heeft als onderdeel van hun werk.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze diensten en passen daarom deze gegevensbeschermingsverklaring aan in geval van wijzigingen van de diensten. Wijzigingen kunnen ook voortvloeien uit een wijziging van het toepasselijke recht.

12. Vragen over gegevensbescherming

U heeft het recht om, op verzoek en binnen een redelijke termijn, informatie over uw gegevens op te vragen, eventuele onjuiste gegevens over uzelf te corrigeren of ons te laten weten dat u uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens intrekt. Wij beschikken over een toegewijd team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van AfterPay via privacy@afterpay.nl