Hoe werkt het?

Na uw keuze voor AfterPay kun u uw bestelling thuis op uw gemak bekijkenproberen en ervaren. Blij met uw bestelling? Top! Dan betaalt u met één klik op de knop. Gaat er toch nog iets terug? Geen probleem. Met AfterPay betaalt u alleen voor wat u houdt. Hieronder leggen we u kort uit hoe dat werkt.

 

  

U ontvangt je bestelling van de webwinkel.

   

 

  

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u binnen enkele dagen een betaaloverzicht per e-mail.

   

 

  

 

Na ontvangst van uw betaaloverzicht heeft u 14 dagen om te betalen. Gaat er iets retour? Dan betaalt u alleen voor het behouden deel van uw bestelling.

 

 

 

 

Privacy Statement

De service achteraf betalen (AfterPay®) van arvato Finance B.V. handelt onder de AfterPay (hierna “AfterPay).

Op deze website, is het navolgende Privacy Statement van toepassing. De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website of door onze dienstverlening af te nemen, worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. Daarnaast houden wij ook rekening met buitenlandse wetgeving op het gebied van dataprotectie. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met onze privacy beleid, die u hieronder vindt. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen.

AfterPay en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van het grootste belang. AfterPay conformeert zich dan ook nadrukkelijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens. AfterPay draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking.

AfterPay heeft alle gegevensverwerkingen van haar werkmaatschappijen gemeld bij  het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. 

Bij bezoek aan deze internetsite kan AfterPay persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin, bijvoorbeeld op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken of in indirecte zin. AfterPay waarborgt en respecteert nadrukkelijk uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite, onder andere voor wat betreft het gebruik van 'cookies' en hoe u in een voorkomend geval uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

AfterPay verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten, online retailers en bezoekers van deze internetsite in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentiële) consumenten met betrekking tot het toelaten en uitvoeren van achteraf betaaldienst-verlening voor een betrokkene en het afwikkelen van het bijbehorende betalingsverkeer.

AfterPay maakt daarbij gebruik van professionele marktpartijen die AfterPay faciliteren bij onder meer het uitvoeren van creditscoring ten einde inzicht te verwerven in de betaalwaardigheid van de consument die van AfterPay gebruik maakt en voor het doelmatig inrichten van AfterPay’s riskmanagement. Deze professionele marktpartijen kennen een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevensbescherming en worden door AfterPay verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan AfterPay AfterPay verstrekt desgevraagd ook het informatienummer van deze professionele marktpartijen ten einde u in staat te stellen hierover informatie in te winnen. Verder worden gegevens verzameld voor het verrichten van statistische analyses en het mogelijk uitvoeren van marketing- en relatiemanagementactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

AfterPay neemt betaalrisico’s over van haar opdrachtgevers en creëert daarnaast optimale bestedingsruimte voor de consumenten van haar opdrachtgevers. Ten einde dit mogelijk te maken wordt er tussen de opdrachtgevers en AfterPay betaaldata uitgewisseld. Dit gebeurt zodanig dat de informatie volledig beschermd is en geanonimiseerd. Alle opdrachtgevers van AfterPay dienen daarom ook te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en worden door AfterPay verplicht te voldoen aan alle geldende regels op het gebied van data protectie. Ook dient de integriteit van informatie te worden gegarandeerd. Aan opdrachtgevers wordt daarnaast ook informatie terug geleverd zoals informatie inzake positief betaalgedrag van hun consument ten einde de betreffende opdrachtgever in staat te stellen deze consument zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle opdrachtgevers die hun consumenten de gelegenheid bieden betalingen te verrichten via AfterPay, hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevens verwerken en worden door AfterPay verplicht te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, integriteit van informatie en dataprotectie in de meest ruime zin des woords.

Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen AfterPay, haar opdrachtgevers of gebruikers, haar business partners en medewerkers. 
Op de wijze waarop AfterPay persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en aan de andere kant is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Voor zover AfterPay ook in het buitenland haar dienst verricht respecteert zij ook de regelgeving aldaar op het gebied van dataprotectie.

 

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

AfterPay verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag om gebruik te maken van de betaalservice AfterPay®, (ii) uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers, (iii) relatiebeheer en (iv) analyses voor opdrachtgevers, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. AfterPay gebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commerciële adressenhandel aan derden.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen AfterPay, haar groeps-vennootschappen, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan AfterPay groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen, die alle gegevens-controles verrichten voor AfterPay

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van voorafgaande selectie te informeren over aanbiedingen en/of andere producten of diensten van AfterPay en/of groeps-vennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen indien en voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Indien u daarentegen geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit eveneens aan AfterPay kenbaar maken. Uw persoonsgegevens worden dan geblokkeerd.
Door de algemene voorwaarden van AfterPay te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) AfterPay uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor gegevenscontrole voor gebruik van de achteraf betaaldienstverlening van AfterPay.

 

Bijzondere persoonsgegevens

AfterPay zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid.

 

Cookies

Het is AfterPay toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren. Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren, worden via onze website zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite overigens sneller en makkelijker, zo kunnen we er bijvoorbeeld met behulp van cookies voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal de gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De volgende cookies worden door AfterPay in verband hiermee geplaatst:

__utma cookie

__utmb cookie

__utmc cookie

__utmz cookie

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen

AfterPay behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte kunt zijn.

 

Uitoefening van uw rechten; contact met AfterPay; Vragen?

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent u een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Voor het verstrekken van inzage in uw gegevens vragen wij u conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 4,50 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan brengen wij u een bedrag van € 22,50 in rekening conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit kunt u vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, of heeft u vragen over ons privacy statement of enige andere vraag over hoe wij u gegevens verwerken, dan kunt u contact met ons op nemen via het contactformulier onder “contact”. 
Ook kunt u ons voor vragen, klachten of reacties bellen.

 

Ga naar boven